Hilde Anette Heimark style=

Hilde Anette Heimark

Likepersonsansvarlig
Kai Anton Ibsen Johansen style=

Kai Anton Ibsen Johansen

Styreleder
Annika Stokke Varner style=

Annika Stokke Varner

Nestleder
Anne Ibsen Larsen style=

Anne Ibsen Larsen

Sekretær
Daniel Hesthammer Vinje style=

Daniel Hesthammer Vinje

Kasserer
Sven Erik style=

Sven Erik

Styremedlem
Mari Petersen style=

Mari Petersen

Styremedlem
Torstein Westermoen style=

Torstein Westermoen

Styremedlem