Informasjon om Olliers (inkl Mafuccis syndrom) fra TRS sine sider:

Olliers sykdom, også kalt enkondromatose, er en sjelden bensykdom som kjennetegnes av flere godartede brusksvulster i skjelettet.

Olliers sykdom og en lignende sykdom, Mafuccis syndrom, har mange felles trekk.

Hvor vanlig er Olliers sykdom?

Olliers sykdom har en forekomst på rundt 1 person per 100.000 innbyggere. Forekomsten kan være høyere, siden det kliniske bildet kan være så mildt at personer ikke oppsøker legen og dermed ikke får stilt diagnosen. Det er like mange menn som kvinner som får sykdommen.

Hvor vanlig er Mafuccis syndrom?

Diagnosen Maffuccis syndrom er veldig sjelden, forekomst (prevalens) er ikke kjent. Rundt 250 tilfeller er beskrevet i litteraturen. Det er like mange menn som kvinner som får sykdommen.

 

 

Her er link til en beskrivelse om Olliers på TRS sine sider:

Olliers sykdom eller enkondromatose

Her er link til en beskrivelse om Mafuccis syndrom på TRS sine sider:

 Mafuccis syndrom

Nedenfor finner du litt mer detaljert informasjon om Olliers (pdf, engelsk):

Ollier_Disease_Pathogenesis_Diagnosis_and_Management.